Magazyny energii

To stabilność i
niezależność

Zainwestuj w magazyn energii i zyskaj niezależność energetyczną. Strefa Energetyczna zapewni Ci stabilność i bezpieczeństwo energetyczne.

Magazyny energii

Huawei LUNA2000

Magazyn energii Huawei LUNA2000 może magazynować i uwalniać energię elektryczną w zależności od wymagań systemu zarządzania falownikiem. Porty wejściowe i wyjściowe akumulatora LUNA2000 to porty wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC). Cały zestaw jest elementem zintegrowanym z możliwością rozbudowy do maksymalnie 3 modułów akumulatorów i użytecznej pojemności 15 kWh.

Zestaw do magazynowania energii LUNA2000-5-S0 składa się z modułu sterującego i akumulatora modułowego. System może magazynować i uwalniać energię elektryczną w zależności od wymagań systemu zarządzania falownikiem. Porty wejściowe i wyjściowe akumulatora LUNA2000 to porty wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC). Cały zestaw jest elementem zintegrowanym z możliwością rozbudowy do maksymalnie 3 modułów akumulatorów i użytecznej pojemności aż 15 kWh.

System Luna2000 może być łączony równolegle z drugim systemem o dowolnej konfiguracji do maksymalnie 3 modułów akumulatorów. W takim wypadku pojemność użyteczna jest sumowana.

bateria

Zasada działania systemu magazynowania energii Luna2000

Ładowanie akumulatora

Moduł sterujący podłącza się do zacisków akumulatora (BAT+ i BAT–) falownika. Sterowany falownikiem, moduł sterujący ładuje akumulatory i gromadzi w nich nadwyżkę energii z instalacji fotowoltaicznej.

Rozładowywanie akumulatora

Gdy energia z instalacji fotowoltaicznej jest niewystarczająca do zasilania odbiorników, instalacja steruje akumulatorami, aby dostarczyć energię do odbiorników. Energia akumulatora jest przekazywana do odbiorników przez falownik.

Cechy wyróżniające produkt

• Prosty montaż, budowa modułowa

• Szybkie uruchomienie, pełna automatyzacja

• Zarządzenie przez aplikację w smartfonie

• Kompatybilny z falownikami jednofazowymi i trójfazowymi

• 100% głębokości rozładowania

• Optymalizacja zużycia energii na poziomie modułu

• Skalowalność do 30 kWh

• Technologia akumulatorów LFP

Zestaw składa się

• 1 x BMS do zestawu Luna2000 Huawei

• 3 x Akumulator do zestawu Luna2000 Huawei