Dotacje

Tańsze
Oszczędność

Na Odnawialne Źródła Energii można otrzymać dofinansowanie z programów krajowych oraz ze środków Unii Europejskiej.

Programy Krajowe

Instalacje fotowoltaiczne

6 000 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Od 3 000 do 7 000 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe

Urządzenia dodatkowe

5 000 zł;

Magazyn ciepła

28 000 zł

Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda

19 400 zł

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej:

12 600 zł

Pompa ciepła powietrze/woda

4 400 zł

Pompy ciepła typu powietrze/powietrze

16 000 zł

Magazyn energii elektrycznej

3 000 zł

System zarządzania energią HEMS/EMS

3 500 zł

Kolektory słoneczne do CWU

Czyste powietrze

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki

• Są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

• Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty

• 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym

• 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Wysokość w najwyższym poziomie dofinansowania

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację

• 135 000 zł (z instalacją PV)

• 120 000 zł (bez instalacji PV)

Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji

• 79 000 zł (z instalacją PV)

• 70 000 zł (bez instalacji PV)

Programy unijne

Programy unijne prowadzone są w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), podzielonych na poddziałania oraz ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Środki przydzielane są samorządom przez Urzędy Marszałkowskie w ramach procedury konkursowej.

Dofinansowanie w w/w programach może wynieść dla użytkownika końcowego nawet 90% wartości inwestycji (bez podatku VAT).

W/w programy są realizowane w dwóch formułach:

• Grantowej, gdzie użytkownik końcowy sam sobie znajduję wykonawcę

• Przetargowej, gdzie dana gmina ogłasza przetarg dla wykonawców w ramach jednego zadania.

W zależności od regionu postępowanie będą toczyły się w różnych okresach. Mieszkaniec aby uzyskać informację na temat dotacji musi skontaktować się ze swoim Urzędem Gminy lub Miasta.