Energia Czynna

Tani
prąd

Energia Czynna to klucz do efektywności i pełni życia! Dzięki naszemu innowacyjnemu rozwiązaniu zyskasz niezawodne wsparcie, by cieszyć się każdym dniem pełnym energii i motywacji

Energia czynna

Dlaczego Strefa Energetyczna?

Gwarantujemy stałe ceny energii elektrycznejmax na 3 lata do przodu, nie pozostawimy klientów bez opieki, każdy podmiot gospodarczy ma swojego opiekuna i kontakt z nim przez cały okres trwania umowy. Klient może skorzystać z cenników dziennych lub z ceny wynegocjowanej przez doradcę po przedstawieniu faktur ze zużyciem za ostatnie 12 miesięcy

Dla kogo

Dla klientów z zużyciem rocznym 200 MWh i powyżej proponujemy Ofertę indeksowaną

Oferta indeksowana dla klientów biznesowych

Oferta indeksowana

• Oferta indeksowana pozwala na zakup wolumenu energii elektrycznej po cenach wyznaczanych w oparciu o bieżące notowania na Towarowej Giełdzie Energii

• Zakup ten możesz zlecić naszemu doradcy lub zrobić to samemu przy pomocy Platformy Ofert Indeksowanych

• Sam decydujesz, kiedy, w jakiej cenie i jaką część Twojego zakontraktowanego wolumenu chcesz kupić w danej chwili. Masz dowolność zakupu - jednorazowo lub w transzach, w ujęciu rocznym, kwartalnym lub miesięcznym

Platforma ofert indeksowanych?

Platforma Ofert Indeksowanych (POI) to nowoczesne narzędzie do zakupu energii elektrycznej.

Dzięki platformie masz dostęp do bieżących informacji na temat aktualnych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. Narzędzie to umożliwia także optymalizację transakcji poprzez tworzenie symulacji zakupu transzy energii oraz tworzenie własnych powiadomień cenowych.

Ty decydujesz w jakiej cenie i jaką ilość energii elektrycznej sam kupisz w danym momencie! Świadomie kształtujesz wysokość rachunków za prąd!